top of page

Vergoeding en tarieven

​​​​​​​​​​Vergoeding

Behandelingen fysiotherapie en bekkenfysiotherapie worden vergoed door de zorgverzekeraar, indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie . Hoeveel behandelingen worden vergoed is afhankelijk zijn van het pakket dat u bij uw verzekeraar hebt afgesloten. Kijk dus zelf goed in uw polisvoorwaarden!


Indien u niet (genoeg) aanvullend verzekerd bent, dient u de behandelingen per keer bij de therapeut af te rekenen volgens onderstaande tarieven. U krijgt een kwitantie als bewijs van betaling mee of toegestuurd via mail.

 

​ 

 

 

De behandeling voor urine incontinentie (9 behandelingen) zit tegenwoordig in het basispakket en geldt dus voor alle verzekeringen.

Let op: bij vergoeding uit het basispakket wordt door de zorgverzekeraar altijd eerst uw EIGEN RISICO aangesproken! U betaald de eerste € 385,- dus zelf. Is uw eigen risico al volledig betaald vanwege andere medische kosten die uit het basispakket vergoed worden, zijn er geen extra kosten meer voor de fysiotherapeutische behandelingen voor urine incontinentie.


Tarieven  2023 buiten verzekeraarscontract:


Zitting bekkenfysiotherapie                     € 55,-
Telefonisch consult                                   € 20,-
Toeslag aan huis behandeling                € 20,-

Screening                                                    € 20,-

Eerste consult                                            € 55,-
Verslag therapie aan derden                   € 85,-

 

 

Betalingsvoorwaarden

 

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de therapeut.

 • De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben.

 • Indien de cliënt een restitutie polis heeft of achteraf blijkt dat hij niet verzekerd is, of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn aanvullende verzekering vergoed wordt, krijgt de cliënt als nog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd. Om misverstanden te voorkomen, check uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen wordt door de therapeut 100% van de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening
  gebracht.

 • De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenentwintigste dag na factuurdatum.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page