top of page

Winny Hartman

In 1987 heb ik de opleiding Fysiotherapie  aan de Haagse Academie voor Fysiotherapie afgerond en in 2008 de post-HBO-opleiding Bekkenfysiotherapie aan de SOMT.

​

In 1989 heb ik mijn eerste cursus rond het bekken/de bekkenbodem gevolgd. In de jaren daarna heb ik vele cursussen en symposia gevolgd over en bekken- en bekkenbodemklachten bij mannen, vrouwen en kinderen. Vanwege al deze reeds opgedane kennis, kon ik om geregistreerd bekkenfysiotherapeut te worden volstaan met de Verkorte Opleiding Bekkenfysiotherapie, welke ik in 2008 gedaan heb.

Van 1989 - 2006 gaf ik cursussen “Pre en postnatale educatie” (in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis), “Omgaan met chronische pijnklachten” en “Reumazwemmen” via de Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord (tegenwoordig Careyn).Van januari 1999 – oktober 2010 heb ik  in Maasluis als zelfstandige in de groepspraktijk Fysico Maassluis op het Zandpad nummer 1 gewerkt, waar ik in eerste instantie de algemene fysiotherapie combineerde met specifieke bekken- en bekkenbodemklachten, maar al snel legde ik mij alleen nog op de bekkengerelateerde klachten toe. Hierbij behandelde ik zowel mannen, vrouwen als kinderen.Sinds 2000 ben ik lid van de Bekkenbodemwerkgroep Rijnmond (BWR), een werkgroep voor geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en voor algemeen fysiotherapeuten die zich toeleggen op bekken- en bekkenbodem gerelateerde klachten. Ik heb binnen de BWR diverse bestuursfuncties bekleed (lid van bestuur, penningmeester, voorzitter, lid lezingencommissie en webmaster); vanaf 2018 heb ik alle stokjes overgedragen.

Van 2003 – 2010 was ik praktijkdocent bij de cursussen “Funktie en funktiestoornissen van de bekkenbodem” van het NPI (Nederlands Paramedisch Instituut) .In 2003 ging ik  één dag in de week bij Pelvicum Fysiotherapie in Schiedam als gespecialiseerd bekkenfysiotherapeut werken, inmiddels doe ik dat 3 dagen per week (maandag,  donderdag en vrijdag van 08.00-18.00 uur).

 

Per 01 januari 2016 ben ik gestart met de dependance Pelvicum Maassluis. De dependance is open op dinsdag  van 9.00 - 18.00 uur.

Vanaf september 2018 werk ik 1 x per maand in het SFG-Vlietland samen met een uroloog en een gynaecoloog in het Bekkenbodem Centrum. Tijdens het bekkenbodemspreekuur worden dames met klachten op urologisch/gynaecologisch gebied gescreend en wordt bepaalt welk behandeltraject er verder gevolgd zal worden.  Ik doe hierbij het inwendig onderzoek naar het functioneren van de bekkenbodem. Bij problemen hiermee worden dames doorverwezen naar een bekkenfysiotherapeut die het gemakkelijkst voor hen te bereiken is.

 

 

 

bottom of page