top of page

Informatie

 

Via de  subpagina’s van dit blokje  is de volgende informatie te vinden:


Algemene Informatie

Algemene informatie over het bekken, de bekkenbodem en het al of niet goed functioneren daarvan in begrijpelijke taal, voor patiënten en medici.


 

Informatie voor verwijzers

Informatie voor (para)medici die te maken hebben met patiënten met klachten rond het bekken en van de bekkenbodem. Bij deze subpagina kunt u via buttons kiezen voor informatie die voor alle beroepsgroepen interessant kan zijn en voor gespecificeerde informatie per beroepsgroep.

 

bottom of page